Lov spárkaté

Lov spárkaté zvěře

Pro naše lovecké hosty zajištujeme lov jelena, daňka a černé zvěře. Lov jelení a dančí zvěře probíhá formou individuálního lovu, večerní a ranní čekané. Lov černé zvěře formou společné čekané, kde se výřady pohybují pravidelně nad 50 ks černé zvěře.  

Po celý lovecký den je zajištěn originální catering přímo v honitbě. Po honu je pro vás zajištěn bohatý raut v naší lovecké chatě, přímo v areálu naší bažantnice. Lovecká chata nabízí velmi příjemné prostředí, ideální pro výměnu zážitků z celého dne.

Srnec obecný

Lov Srnce obecného - doba lovu 1. 5. - 30. 9.

V letním období je rovněž možnost organizovat individuální lov na srnce, který je hlavní a nejkrásnější zvěří naší oblasti. Všechny lovy probíhají dle zvyklostí a tradic české myslivosti. Lov probíhá ve volných honitbách, ranní a večerní vycházky. Pro zahraniční lovce jsme připraveni vyřídit veškeré formality, jako je např. lovecký lístek, zákonné pojištění odpovědnosti.

lov ostatní lov ostatní