O bažantnici

Bažantnice se nachází 17 km na jih od města Příbram, 87 km jižně od Prahy, v krásném prostředí středočeské pahorkatiny.

V bažantnici s vlastním odchovem pořádáme lovy bažantů a kachen divokých. Vlastní honitba o rozloze 1100 hektarů leží na území se 7 rybníky. Porost bažantnice je tvořen kromě 45 ha upravených lesních kultur také 15 ha zvěřních políček, které poskytují vypouštěné zvěři jednak dostatečný kryt, ale také kvalitní krmné podmínky. V rámci lovu je zajištěna doprava a to na souši i vodě. Celý lov probíhá podle zvyklostí a tradic české myslivosti a je samozřejmě zajištěn kompletní servis včetně cateringových služeb.