1 2 3 4 5

Ostatní lovy

Srnec obecný

Lov Srnce obecného - doba lovu 16. 5. - 30. 9.

V letním období je rovněž možnost organizovat individuální lov na srnce, který je hlavní a nejkrásnější zvěří naší oblasti. Všechny lovy probíhají dle zvyklostí a tradic české myslivosti. Lov probíhá ve volných honitbách, ranní a večerní vycházky. Pro zahraniční lovce jsme připraveni vyřídit veškeré formality, jako je např. lovecký lístek, zákonné pojištění odpovědnosti.

lov ostatní lov ostatní

Černá zvěř

Naháňky na černou zvěř - doba lovu 1. 10. - 31. 1.

Černá zvěř je v současné době nejoblíbenější lovnou zvěří u nás. Pro naše lovecké hosty máme v kvalitně zazvěřených honitbách připraveny jak individuální lovy, tak i lovy společné, kde se výřady pohybují pravidelně nad 20ks černé zvěře. Lovíme především ve volných honitbách, ale na přání loveckých hostů můžeme zajistit i lov černé zvěře v oborách.

Po celý lovecký den je zajištěn originální catering přímo v honitbě. Po honu je pro vás zajištěn bohatý raut v naší lovecké chatě, přímo v areálu naší bažantnice. Lovecká chata nabízí velmi příjemné prostředí, ideální pro výměnu zážitků z celého dne.